Help
Help

Paj Rekken

 [PIC}

Gender ???
Race ???
Class ???
Location ???

Paj Rekken is a NPC in Torment: Tides of Numenera. 

 

Paj Rekken Information

  • ???
  • ???

 

Location

 

 

Dialogue

???

Trivia

 
Load more